Nyereményjáték feltételei

 

 

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK ÜZEMELTETŐJE ÉS SZERVEZŐJE

A nyereményjáték üzemeltetője és szervezője a Brasty Group s.r.o. cég (cégjegyzékszám 24276821), Prága 2, Lípová 511/15, PSČ 120 00 székhellyel, bejegyezve a Cégjegyzékbe, Városi Bíróság Prága, C részleg, betétlap száma 199911 (tovább már csak mint „Brasty Group”). 

 

 

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A nyereményjáték 1. 12. 2021-től 31. 12. 2021-ig tart. 

 

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZTVEVŐI

A résztvevő minden 18 év feletti természetes személy lehet, aki Magyarország területén szállítási címmel rendelkezik (tovább már csak mint „Résztvevő”). A játékban nem vehetnek részt a Brasty Group alkalmazottai és azok családtagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §(1) bek. 1. pontja alapján. Ha a nyertes a nyereményjátékból kizárt személy, ebben az esetben a díj ezen személynek nem adható át. Hasonlóképpen a díj nem lesz átadva abban az esetben sem, ha a Brasty Group csalás vagy tisztességtelen eljárás gyanúját észleli a Résztvevő vagy más személy oldaláról, aki jogtalan módon hozzásegíti a Résztvevőt a nyereményhez az adott feltételek megsértésével. A Brasty Group fenntartja a jogát nem odaadni a nyereményt abban az esetben, ha kétely merül fel a Résztvevő adatai valódiságával kapcsolatban, ha a Résztvevő megszegi a nyereményjáték feltételeit vagy a Résztvevő bármilyen cselekedete/viselkedése ellenkezik a jó erkölcs vagy a fair-play fogalmával. 

A játék nyertese csak az a Résztvevő lehet, aki teljesíti a nyereményjáték minden feltételét és teljesíti a nyertes kritériumait. 

 

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK ALAPELVE ÉS A NYEREMÉNY MEGNYERÉSE

A nyereményjáték a tudásra alapuló játék alapelveire van alapozva úgy, hogy a helyes válaszok nyernek, és ezen válaszok a játék szervezőinek a játék időtartama alatt el lettek küldve. A nyereményjáték kérdésére online kérdőív formájában lehet válaszolni, melyet a https://www.brasty.hu/nyeremenyjatekoldalon talál. 

A nyereményjáték kérdéséhez a segítséget és a helyes válaszokat a www.brasty.hu webáruházban találja.

A nyereményt az a Résztvevő nyeri, aki helyes választ adott és ki lett sorsolva. A Résztvevő a nyereményjáték kérdésére csak egyszer válaszolhat. A nyereményjátékunkban a nyeremény a következők: 

 

 • Hugo Boss Boss No.6 Bottled Set VI.

  A nyertes e-mailben lesz értesítve a nyereményről a nyereményjáték kiértékelése után, legkésőbb 2022.1.15.-ig. A nyeremény postán lesz elküldve. Ha a csomagot a Részvevő nem veszi át és a csomag visszaküldésre kerül, a Résztvevő elveszíti a nyereményre való jogát. 

   

  1. BRASTY GROUP JOGA ÉS KÖTELESSÉGE

  A Brasty Group cég fenntartja magának a jogot minden kérdésre, melyek a nyereményjátékkal kapcsolatosak. A Brasty Group fenntartja magának a jogot a szabályok megváltoztatására, a nyereményjáték leállítására vagy megszüntetésére. A Brasty Group-nak szintén jogában áll a saját belátása szerint a nyereményjátékot meghosszabbítani. A Brasty Group fenntartja magának a jogot, hogy ha a nyereményjátéknál bármilyen szabályszegés merül fel, akkor az adott Résztvevőt a játékból kizárja. A nyereményt nem lehetséges jogi úton behajtani, sem pénzösszeget kérni érte. Minden nem átvett nyeremény a Brasty Group tulajdonát képezi.

   

  1. RÉSZTVEVŐ BELEEGYEZÉSE   

  A Résztvevő beleegyezik a keresztneve, vezetékneve, szállítási címe, e-mail címe és telefonszáma megadásába a Brasty Group cég számára, a nyereményjáték kiértékelése ill. a nyeremény átadása céljából. A Brasty Group cég jogosult ezen személyes adatok feldolgozására üzleti és marketing célból, az adatok megadásától számítóan 2 év erejéig. Továbbá a Résztvevő beleegyezik, hogy a Brasty Group cég tájékoztassa a szolgáltatásairól és termékeiről, hogy tájékoztassa a harmadik fél szolgáltatásairól és termékeiről, akivel a Brasty Group cég szerződésben áll, a Résztvevő címe vagy e-mailje felhasználásával. A Résztvevő beleegyezik abba, hogy a Brasty Group hozzárendel a feltüntetett személyes adatokhoz más adatokat is, melyet a Résztvevőről feldolgoz a fenn említett céllal a törvénynek megfelelően. A személyes adatok feldolgozása a jogi előírásoknak megfelelően történik. A személyes adatok megadása önkéntes. A személyes adatok automatikus vagy manuális módon lesznek feldolgozva. A Résztvevő visszavonhatja beleegyezését az ügyfélszolgálat segítségével vagy e-mail formájában.  Az ilyen adatok feldolgozása ésszerű/megfelelő időn belül befejeződik, mely megfelel a technikai és adminisztratív lehetőségeknek. Ha a Résztvevő a beleegyezését még a játék időtartalma alatt visszavonja, abban az esetben a nyeremény nem lesz átadható számára. A Résztvevőnek joga van a tájékoztatásra a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban. Ha a Résztvevő részéről felmerül a gyanú, hogy a személyes adatainak feldolgozása ellentétben áll a magánélet védelmével vagy a törvénnyel, kérhet a Brasty Group-tól magyarázatot vagy kérheti a hibás rész eltávolítását (pl. javítás, kiegészítés vagy törlés). Továbbá a Résztvevőnek jogában áll az Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni. 

   

  1. FELELŐSSÉG 

  A Brasty Group nem vállal a nyereményjáték Résztvevőivel szemben semmilyen más kötelezettséget, így azoknak nincs joguk semmilyen más teljesítésre, mint ami fel van tüntetve a szabályzatban. 

   

  1. A SZABÁLYOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

  Ezek a szabályzatok elérhetőek a nyereményjáték egész időszaka alatt a következő weboldalon: www.brasty.hu/nyeremenyjatek-feltetelei. A Résztvevők részvételükkel egyetértenek ezen szabályok betartásával.

  A szabályok érvényesek és hatékonyak 1. 1. 2021-től 31. 12. 2022-ig.