Vásárlási Feltételek

Az alábbi Általános Feltételek a Brasty.hu oldalon történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg.  Kérjük gondosan olvassa el az alábbiakat, hogy tisztában legyen a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételekkel.
Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy a jelen feltételeket (termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, termékválasztás..) bármikor, a vevőnek küldött értesítés nélkül módosítsa.
A vevő a rendelés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen vásárlási feltétekben foglalt valamennyi feltételt.

A szerződés létrejötte

A webáruházban leadott megrendelést a megrendelés kézhezvételének elektronikus levélben történő visszaigazolásakor az eladó megkapja. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a vevő és az eladó között, a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését az eladó a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt termék nincs készletében, vagy bármilyen adminisztrációs okból kifolyólag a weboldalon közölt adatok helytelenek voltak.
Az eladó nem köteles olyan megrendelést teljesíteni, amely szerinti igény meghaladja a Pénzügyminisztérium által kiadott állásfoglalás szerint megállapított normális kereskedelmi mennyiséget, függetlenül attól, hogy a megrendelést egyszerre vagy részletekben adja le ugyanazon a vevő.

Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Áraink forintban értendőek és tartalmazzák a magyarországi aktuális jogszabályok szerinti 27%-os ÁFÁ-t, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra, azaz szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt.
Rendelés
Webáruházunkban a vásárlás regisztrációval és anélkül is lehetséges. A regisztráció során meg kell adni egy létező e-mail címet és egy jelszót. A megrendelés teljesítéséhez, illetve a kézbesítéshez a pontos adatok megadása szükséges. A regisztrációt követően be tud jelentkezni a rendelés megtételéhez az előzőleg megadott e-mail címmel és jelszóval. A termék nevére kattintva megjelenik annak részletes leírása. A rendelés feladásához a „kosár" gombra kattintva véglegesítheti. A sikeres rendelés végén a honlap ezt jelzi Önnek, de erről e-mailben visszaigazolást is kap.
Bankkártyával történő vásárlás esetén az Ön kártyájának adatait a bank kezeli, mi azokat nem látjuk. Az adatok kezelése, feldolgozása a bank biztonsági rendszerén belül történik meg. Az áruházban feltüntetett árak érvényes (bruttó) fogyasztói árak.

Fizetési feltételek

Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra és utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.

A postai és csomagolási költségeket a vevő viseli az áruk megrendelésekor választott módszer szerint. Ezeket a költségeket a www.brasty.hu weboldalon felsorolt árak szabályozzák.

Szállítás

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik.

A termék visszaküldése

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó elállási joga nem vonatkozik olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Elállás joga:

A fogyasztó jogosult a vásárlástól indokolás nélkül elállni az alábbi esetekben:

 • a csomag feladása előtt, ha ezt írásban, vagy telefonon jelzi
 • a termék (több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatás),
 • átvételének napjától 14 naptári napon belül írásban, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján.

Elállás esetén is a terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. A termék visszaküldésének költségét megrendelő viseli.

Címünk: Brasty Group s.r.o. Velkomoravská 479/19 Olomouc 779 00, Cseh Köztársaság

Az elállási  formanyomtatvány itt letölthető (PDF).

Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után megsérült termékre.

A jótállás (garancia) és a szavatosság

A Brasty.hu oldalon megrendelt termékekre valamennyi jótállási és szavatossági kötelezettség az eladót terheli. A jótállás és szavatosság arra terjed ki, hogy a Brasty.hu oldalon megrendelt és az eladó által leszállított termékek anyag - és gyártási hibáktól mentesek.
Cégünk minden vásárlásról a hatályos jogszabályoknak megfelelő ÁFÁ-s számlát állít ki. A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a cégünk által forgalmazott termékekre az itt leírt feltételek mellett 12 hónap jótállást vállalunk. Ön a jótállási igényét a vásárolt termékhez mellékelt eredeti számlával érvényesítheti, ezért kérjük, hogy ezt gondosan őrizze meg. Kérjük, a küldemény átvételekor a futár előtt győződjön meg a csomagolás sértetlenségéről.
 A vásárló az észlelt hibát cégünk felé a legrövidebb időn belül köteles írásban (e-mailben) jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik.

Jótállás lejárta után is ingyenes javítás

Szükség esetén a jövőben bármikor gondoskodunk az órák szervizeléséről ill. javításáról. A szervizzel kapcsolatos teendők ingyenesek, fizetni csak az esetleges új pótalkatrészekért kell. Ez a lehetőség minden nálunk vásárolt órára érvényes. 

Adatvédelmi információk

A Brasty.hu webáruház bizalmasan kezeli és biztonságosan őrzi vevői személyes adatait. A vásárlás során kötelezően megadott adatokat az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényt figyelembe véve kezeljük.
Vásárlóink személyes adatait bizalmasan kezeljük, ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Kivételt képeznek azok az információk, melyek a megrendelt termék kézbesítéséhez vagy szállításához szükségesek.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.
A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.
A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése. A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Felelősség

A Brasty.hu webáruházban található kizárólag tájékoztató jellegűek, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A felelősség korlátozása
Az Online shop-ban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
A Brasty.hu  tulajdonosainak mindennemű felelőssége kizárt az alábbi esetekben:

 • bármilyen az internet működéséből és vagy egyéb informatikai tényezők hatására bekövetkezett adatvesztés és bármilyen természetű károkozás esetén,
 • bármilyen szoftverben vagy hardverben bekövetkezett kár esetén vagy  ezek hibás működéséből fakadó károkozás tekintetében,
 • az internetes kommunikációban résztvevő bárkinek a tulajdonában vagy birtokában lévő bármilyen eszközben bekövetkezett károkozás esetén,
 • a web shop működése és működtetéséből bekövetkező bármilyen nemű anyagi vagy erkölcsi károkozás tekintetében,
 • vis maior esetén,
 • bármilyen a Brasty.hu-tól független esemény tekintetében, amelyre semmilyen ráhatása nincs az üzemeltetőknek.
   

Ajándékok 

Az ajándék alatt olyan termékeket értünk, amelyeket ingyenesen biztosítanak az eladó egyéb vásárolt áruihoz. Az ajándékokat adományozási szerződés alapján nyújtják, ahol az eladó az adományozó, a vevő a kedvezményezett. Kizárólag az ajándékszerződésből származó jogok alkalmazhatók az ajándékokra, és nem vonatkoznak a reklamációra, az áruktól való elállásra és az áruk cseréjére vonatkozó feltételekre.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy a megadott ajándékokat a jelenlegi rendelkezésre állás és az áru szintje szerint az e-shopban szereplő ajánlathoz képest változtassa meg. 

Az ajándékok nem felelnek a hibákért a Felhasználási feltételek szerint.

Épp most! Ingyenes szállítás több, mint 3160 terméknél! Több itt.

Épp most! Ingyenes szállítás több, mint 3160 terméknél! Több itt.

Keresem
Keresem
up