Személyes adatok feldolgozása

Alapvető összefoglaló

A Brasty vállalat feldolgozza az ön személyes adatait,mert az szükséges az ön szerződése kitöltéséhez az áruk értékesitéséhez(vagy az ilyen szerződés megkötése előtt hozott intézkedések meghozatala),és személyes adatainak további feldolgozása,ami szükséges a további együttműködéshez.

A rendszergazda személyazonnága és elérhetőségei

 1. A személyes adatait egy kereskedelmi vállalat kezeli,a Brasty Group s.r.o.,székhelye Lípová 511/15,Nové Město,12000 Praha 2,azon.szám:24276821,nyilvántartásba véve a Prágai Városi Biróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban,C részleg,199911 rendelet(tovább csak ''rendszergazda')
 2. A rendszergazda elérhetőségei:kézbesöóitési cim Velkomoravská 479/19,elektronikus cim info@brasty.hu,telefonszám +3616900442
 3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.


Az adatkezelés jogalapja 

 1. Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az,hogy az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges:
 • a)az Ön és a rendszergazga közötti szerződés teljesitése vagy az intézkedéseknek a megbizott általi végrehajtása az ilyen szerződés megkötését megelőzően a 6.cikkely 1bekezdésének értelmében. b)a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad áramlása során az egyének védelméről és a 95/46/EK irányelv hatályon kivűl helyezéséről szóló 2016/679 Európai parlament és tanácsi rendelet(általános adatvédelmi rendelet)(később lásd "adatvédelem")
 • rendelet,konkrétan a redszergazda számára általánosan kötelező erejű jogi rendelkezésekkel-különösen a hozzáadottérték-adóról szóló 235/2004 sz.törvény,módositott törvény-által elöirt kötelezettség teljesitése és a számvitelről szóló 563/1991 sz.módositva.


A személyes adatok feldolgozásának célja 

 1. Az Ön személyes adatainak feldolgozásának célja az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesitése,beleértve az áruk szállitását és a hibákért való felelősséget,vagy az adatkezelő intézkedése az ilyen szerződés megkötése előtt,valamint a kapcsolódó nyilvános kötelezettségeknek az adatkezelő általi teljesitése.
 2. az adatkezelő nem hoz automatikus,egyedi döntéseket a rendelet 22.cikke értelmében.

A személyes adatok tárolásának időtartama

 1. Az Ön személyes adatait a szerződés szerinti jogok és kötelezettségek hatályának időtartama alatt,valaminta vonatkozó,általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti archiválási célokig,de legfejjebb az áltánosan kötelező erejű jogszabályokban meghatározott időtartamig kezelik.


A személyes adatok egyébb cimzettjei 

 1. Az Ön személyes adatainak egyébb cimzetjei továbbitják a cégeket és az áruk szállitásában vagy a beszerzési szerződés alapján történő kifizetésekben részt vevő egyébb személyeket,valamint az e-shop adminisztrátorának műszaki szolgáltatásokat nyújtó e-shop működését,ideértve a szoftver üzemeltetését és az adatok tárolását is.
 2. Ezenkivűl a jogi kötelezettségek teljesitése céljából kezelt személyes adatainak cimzettjei adóhatóságok vagy más illetékes hatóságok is lehetnek,ha az adminisztrátor általánosan kötelező érvényű jogszabályokat ir elő.
 3. Az adatkezelő me, szándékozik továbbitani személyes adatait harmadik országba(az EU-n kivűl) vagy egy nemzetközi szervezetre.

Az érintettek jogai 

 1. A rendeletben megállapitott feltételek mellett Önnek joga van az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz,a személyes adatainak helyesbitéséhez vagy törléséhez,vagy korlátozni azok kezelését,a személyes adatainak feldolgozására tilzakozási jogot és a személyes adatainak hordozhatóságát.
 2. Ha a személyes adatainak a rendelet megsértésével történő feldolgozásában visszaélnének,többek között jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz.
 3. Ön nem köteles személyes információt megadni.Személyes adatainak megadása a szerződés megkötésének és teljesitésének szükséges feltétele,és személyes adatainak megadása nélkül nem lehetséges a szerződést megkötni vagy a rendszergazda által teljesiteni.

 

Épp most! Ingyenes szállítás több, mint 3160 terméknél! Több itt.

Épp most! Ingyenes szállítás több, mint 3160 terméknél! Több itt.

Keresem
Keresem
up